13.09.2023

W ramach realizacji projektu "REWALORYZACJA I PIELĘGNACJA PARKU W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W KORCZEWIE - ETAP 5” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadzono dalszą konserwację i prześwietlenie koron drzew oraz wykonanie nasadzeń w pałacu letnim „Syberii”. Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu były niezbędne, aby zatrzymać proces niszczenia się i poprawić ich stan zdrowotny, a wykonanie nasadzeń zwiększyło wartość estetyczną i przyrodniczą miejsca.

Prace wykonane w tym roku są kontynuacją zadań z lat poprzednich (2014, 2015 i 2017 i 2019) dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W poprzednich latach wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, dosadzono drzewa i krzewy, wykonano ogrody tematyczne - ogród miododajny dla pszczół i innych owadów zapylających, ogród motyli, sad historyczny, ogród parterowy za pałacem oraz dosadzono rośliny wodne.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi 87 534,00 zł.

Zdjęcia prac wykonanych przy pałacyku Syberia.